LYKK har eget styre som velges gjennom årsmøtet hvert år. 

Nytt styre – valgt på årsmøte 2019

STYRET:

 • Leder Tone Ljoså
 • Styremedlem Jane Finberget 
 • Styremedlem Karin Honne Sekretær
 • Styremedlem Liv Krukhoug Kasserer 
 • Styremedlem Aud Bjørnhild Moldal
 • Styremedlem Eli Fiske

Varamedlemmer:

 • Eldrid Vasslid

Valgkomitè:

 • Leder Anne-Britt Sandvik
 • Medlem Marit Haaberg
 • Medlem Birgit Madslien
 • Varamedlem Janne Aasebø Johnsen