• Signe Jørstad, utnevnt 2006
  • Berit Ås, utnevnt 2008
  • Tove Lehre utnevnt 2011